Danh sách C16 cập nhật ngày 04/02/2023_Xếp theo Địa Phương

Để tiện cho các bạn nếu có đi đến các địa phương có thể dễ dàng tìm số điện thoại của cựu sv C16 ở đó, Thông đăng Danh sách C16 xếp theo các Tỉnh-Thành Phố.

Thân mến,
Trần Thông
--------------------------------------------------------

STT Họ và Tên Lớp Số điện thoại        Nơi ở
1 Phạm Hồng Huyên 01 0913931078     An Giang
2 Nguyễn Ngọc Duyên 03 0988171626    An Giang
3 Phan Ngọc Phước 04 0918658889    An Giang
4 Lê Quang Nhật Thăng 06 0913970269    An Giang
5 Lý Thanh Đan 08 0913972393    An Giang
6 Trần Kiêm Tươi 11 0918555474    An Giang
7 Phan Tấn Phát 01 0918820686    Bến Tre
8 Nguyễn Văn Lễ 01 0903527553    Bình Định
9 Trần Quang Khải 05 0913479768    Bình Định
10 Tạ Thị Thanh Liên 07 0913421522    Bình Định
11 Lê Thị Ngọc Khoa 04 0918598198     Bình Dương
12 Nguyễn Kim Lành 08 0914948870     Bình Dương
13 Lê Anh Tuấn 11 0918742021     Bình Dương
14 Hùynh Ngọc Vân 12 0913951333    Bình Dương
15 Hùynh Bá Hân 08 0398669349    Bình Thuận
16 Phạm Thị Hoa 08 0913932324    Bình Thuận
17 Hùynh Văn Sơn 09 0913861123    Cà Mau
18 Lê Thị Thu Thủy 02 0974241818    Cần Thơ
19 Nguyễn Năng Trí 03 0918294998    Cần Thơ
20 Nguyễn Kim Hòang 04 0913974503    Cần Thơ
21 Lê Văn Dần 05 0913975050    Cần Thơ
22 Lý Kim Hiệp 06 0913124487    Cần Thơ
23 Võ Việt Dũng 11     Cần Thơ
24 Đỗ Quốc Thuấn 12 0939693027    Cần Thơ
25 Vũ Mạnh Cường 02 0913404594     Đà Nẵng
26 Lê Đình Sơn 05 0903504454    Đà Nẵng
27 Trần Quang Lộc 05 0938189461     Đồng Nai
28 Hà Quang Chấn 06 0918744090    Đồng Nai
29 Trần Thị Hạnh 07 0903800531    Đồng Nai
30 Hàng Thị Hải 09 0613827645    Đồng Nai
31 Nguyễn Hữu Thăm 11 0913610182    Đồng Nai
32 Lê Minh Trang 11 0913792856    Đồng Nai
33 Lê Văn Tự 01 0989698090    Đồng Tháp
34 Nguyễn Ngọc Em 03 0903913159    Đồng Tháp
35 Nguyễn Tôn Hòang 03 0913887155    Đồng Tháp
36 Lê Kim Định 06 0903713430    Đồng Tháp
37 Lương Quốc Trung 07 0903818712    Đồng Tháp
38 Nguyễn Thành Châu 08 0918854999    Đồng Tháp
39 Hùynh Tấn Hùng 03 0914151116    Gia Lai
40 Phạm Văn Viên 01 0906429299    Khánh Hòa
41 Nguyễn Ngọc Tâm 03 0913460022    Khánh Hòa
42 Đỗ Thúy Vân 04 0983161251    Khánh Hòa
43 Lương Thị Lệ Hằng 10 0913420026    Khánh Hòa
44 Bùi Tấn Thi 10 0913474978    Khánh Hòa
45 Nguyễn Hùng Sơn 11 0905011229    Khánh Hòa
46 Hùynh Tồn Sỹ 08 0909990866    Lâm Đồng
47 Nguyễn Việt Thủy 01 0918129383    Long An
48 Nguyễn Trọng Độ 02 0913999694    Long An
49 Nguyễn Văn Năm 03 0918503402    Long An
50 Nguyễn Ngọc Ẩn 02 0982013848    Phú Yên
51 Ngô Thị Kim Vui 03 0914072324    Phú Yên
52 Hòang Thanh Lâm 09 0913445300    Phú Yên
53 Ngô Bá Lánh 12 0903531954     Phú Yên
54 Nguyễn Văn Bình 06 0903504987     Quảng Nam
55 Phan Ngọc Minh 09 0914064556     Quảng Nam
56 Phương Thị Hạnh 01 0918505727    Sóc Trăng
57 Đỗ Quang Còn 01 0904374857    Tây Ninh
58 Lê Dũng 12 0979398399    Tây Ninh
59 Nguyễn Hồng Thế 02 0913631667    Tiền Giang
60 Đinh Công Tuấn 02 0919277836     Tiền Giang
61 Nguyễn Hòang Tuấn 03 0902940118     Tiền Giang
62 Phan Kỳ Phương 04 0909564535    Tiền Giang
63 Trần Hữu Thành 04 0946417140    Tiền Giang
64 Nguyễn Công Danh 05 0984187511     Tiền Giang
65 Nguyễn Thanh Trúc 07 01649289609     Tiền Giang
66 Lê Tấn Thành 10 0908035928     Tiền Giang
67 Phạm Thị Lệ 11 0919234761     Tiền Giang
68 Hùynh Công Danh 12 0919142888     Tiền Giang
69 Hùynh Thị Ngọc Anh 01 0989502329     TPHCM
70 Đặng Xuân Cảnh 01 0908317468    TPHCM
71 Trần Minh Hòang 01 0903919421     TPHCM
72 Nguyễn Quí Hòang 01 0913716680     TPHCM
73 Đỗ Anh Huy 01 0913742725    TPHCM
74 Lê Hà Thanh Mai 01 0938133556    TPHCM
75 Phan Thúy Ngọc 01 0913915318    TPHCM
76 Trần Thanh Phong 01 0913725343    TPHCM
77 Bùi Đức Phong 01 0903643250    TPHCM
78 Lê Thị Kim Sa 01    TPHCM
79 Trần Thị Thủy 01 0903034773    TPHCM
80 Võ Hòang Anh 02 0909481610    TPHCM
81 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 02 0903811167    TPHCM
82 Dương Nguyên Thúy Mai 02 0909121008    TPHCM
83 Trần Thị Lệ Nga 02 0908482742    TPHCM
84 Chung Nghĩa Nhỏ 02 0903724626    TPHCM
85 Lê Hữu Thuấn 02 0913917517    TPHCM
86 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 02 0918209999    TPHCM
87 Nguyễn Thị Bích Vân 02 0903984054    TPHCM
88 Nguyễn Thế Vinh 02 0989570087    TPHCM
89 Đặng Quốc Cường 03 0903961683    TPHCM
90 Đỗ Thị Ngọc Điệp 03    TPHCM
91 Trần Kim Lâm 03    TPHCM
92 Nguyễn Thị Tuyết Sương 03 0908221436    TPHCM
93 Trần Chí Thành 03 0908892819    TPHCM
94 Nguyễn Thị Thanh Hương 04 0913928928    TPHCM
95 Trần Thị Hạnh Nhơn 04 0913900630    TPHCM
96 Nguyễn Ngọc Sanh 04 0903016750    TPHCM
97 Hòang Ngọc Sáng 04 0938648518    TPHCM
98 Nguyễn Ngọc Tâm 04 0975429451    TPHCM
99 Trần Duy Thiết 04 0937726868    TPHCM
100 Nguyễn Thị Kim Thoa 04 0903617458    TPHCM
101 Đặng Bá Tiên 04 0903037739    TPHCM
102 Đặng Công Triết 04 0918162492    TPHCM
103 Phan Ngọc Tuyết 04 0913640256    TPHCM
104 Nguyễn Văn Bảy 05 0903734800    TPHCM
105 Nguyễn Tấn Hòang 05 0909939039    TPHCM
106 Nguyễn Ngọc Hòa 05 0913678589    TPHCM
107 Trương Hồng Khánh 05 0903751479    TPHCM
108 Lâm Ngọc Lan 05 0908150648    TPHCM
109 Nguyễn Văn Lang 05 0903008355    TPHCM
110 Nguyễn Thị Nhi 05 0913145738    TPHCM
111 Đặng Thúy Phượng 05 0913193672    TPHCM
112 Nguyễn Hữu Quang 05 0903805554    TPHCM
113 Trần Văn Thông 05 0903831362    TPHCM
114 Phan Thị Thu 05 0908846899    TPHCM
115 Đinh Quang Thuận 05 0903088880    TPHCM
116 Mai Thị Cầm 06 0983334930    TPHCM
117 Nguyễn Văn Chu 06 0907783233     TPHCM
118 Võ Thanh Hiệp 06 0909676403     TPHCM
119 Nguyễn Minh Hùng 06 0906521219    TPHCM
120 Lê Thị Lanh 06 0903006691    TPHCM
121 Châu Thị Mỹ Lệ 06 0902460500    TPHCM
122 Nguyễn Thị Mỹ Liên 06 0913661845    TPHCM
123 Cao Văn Năm 06 0939392327    TPHCM
124 Trần Thái Thanh 06 0938733721    TPHCM
125 Phạm Thái 06 0908578587    TPHCM
126 Mai Viết Thiên 06 01253384527    TPHCM
127 Phan Thành Chung 07 0385188263    TPHCM
128 Nguyễn Thị Huệ 07 0919199953    TPHCM
129 Nguyễn Kinh Kha 07 0903953196    TPHCM
130 Lê Thị Minh Liên 07 0903982255    TPHCM
131 Trần Minh Luân 07 0938931939    TPHCM
132 Trần Ngọc Phước 07 0919172204    TPHCM
133 Nguyễn Trung Sơn 07 0946424942    TPHCM
134 Phạm Hồng Sơn 07    TPHCM
135 Nguyễn Hữu Tâm 07 0903702070    TPHCM
136 Nguyễn Thị Thanh 07 0918698897    TPHCM
137 Nguyễn Hữu Tiến 07 0908021930    TPHCM
138 Phạm Thị Huệ 08 0986386308    TPHCM
139 Bùi Nguyên Khánh 08 0913674357    TPHCM
140 Thiều Thị Tâm 08 0903626901    TPHCM
141 Trần Thị Thanh 08 0908335520    TPHCM
142 Phạm Trần Thọ 08 0903815422    TPHCM
143 Trần Nguyệt Tiếng 08 0908781969    TPHCM
144 Nguyễn Thị Kim Xuyến 08 0908095589    TPHCM
145 Phạm Thanh Danh 09 0903800970    TPHCM
146 Phan Thị Trọng Đức 09 0903360454    TPHCM
147 Trần Minh Hà 09 0903725342    TPHCM
148 Dương Thành Nhân 09 0903717211    TPHCM
149 Nguyễn Thị Ngọc Trang 09 0982252630    TPHCM
150 Trần Quang Trung 09 0913728586    TPHCM
151 Nguyễn Vinh Trường 09 0903845672    TPHCM
152 Bạch Minh Chính 10 0903678378    TPHCM
153 Nguyễn Quang Đức 10 0902629065    TPHCM
154 Nguyễn Ngọc Khánh 10 0909841365    TPHCM
155 Đòan Thị Minh Loan 10 0948262615    TPHCM
156 Nguyễn Văn Mười 10 0345406895    TPHCM
157 Phan Thị Tuyết Nga 10 0918622793    TPHCM
158 Hàng Phi Quang 10 0903803807    TPHCM
159 Luk Lăng Hải 11 0903895288    TPHCM
160 Trần Thị Cẩm Hồng 11 0963898414    TPHCM
161 Trương Văn Lý 11 0908473201    TPHCM
162 Nguyễn Văn Ngọc 11 0903837329    TPHCM
163 Trần Thị Thanh Nguyên 11 0906700138    TPHCM
164 Nguyễn Văn Tâm 11 0909990513    TPHCM
165 Nguyễn Hòang Việt 11 0903931002    TPHCM
166 Trịnh Bích Dung 12 0908285725    TPHCM
167 Phan Bình Vĩnh Đạt 12    TPHCM
168 Trang Thị Kiều Hậu 12 0903848629    TPHCM
169 Nguyễn Văn Hải 12 0919062015    TPHCM
170 Hồ Thị Ngọc Hương 12 0983572053     TPHCM
171 Phạm Hòang Khánh 12 0986681182     TPHCM
172 Thái Thị Khoắn 12 0772666912    TPHCM
173 Chế Nam 12 0905450094    TPHCM
174 Dương Xuân Phát 12 0903952983    TPHCM
175 Nguyễn Hữu Tân 12 0987291277    TPHCM
176 Phan Minh Thùy 12 0918117890    TPHCM
177 Lương Chí Vĩ 12    TPHCM
178 Nguyễn Thị Giang 04 0908261777    Vĩnh Long
179 Phùng Vương Anh Đào 10 0913937578    Vĩnh Long
180 Sử Văn Minh 04 0903909791    Vũng Tàu
181 Nguyễn Thị Mai 08 0913840828    Vũng Tàu
182 Đặng Thu Anh Minh 10 (003) 2476630996 Bỉ
183 Đỗ Minh Sen 11 (003) 2499169739 Bỉ
184 Lê Thị Mỹ Hương 03 Canada
185 Phan Văn Dũng 12 0913911525 Canada
186 Bùi Đức Quãng 12 Canada
187 Nguyễn Đình Phúc 01 0913185905 Mỹ
188 Hùynh Anh Dũng 02 Mỹ
189 Ngô Phi Hùng 02 (001) 8055849851 Mỹ
190 Lê Thị Anh Thư 02 Mỹ
191 Dương Thị Lệ Hoa 03 0917320105 Mỹ
192 Lý Xuân An 04 Mỹ
193 Thái Ngọc Hiếu 04 Mỹ
194 Trần Thu Hồng 05 (001) 8572077530 Mỹ
195 Nguyễn Đình Chuân 05 (001) 4088888189 Mỹ
196 Đinh Thị Kim Thoa 05 (001) 832 769 1858 Mỹ
197 Trần Quang Danh 06 0903373888 Mỹ
198 Vy Văn Sáng 06 (001) 8327691859 Mỹ
199 Đào Ngọc Sáng 06 Mỹ
200 Nguyễn Xuân Tiễn 07 Mỹ
201 Hùynh Bá Khôi 08 / Mỹ
202 Võ Văn Đãng 09 Mỹ
203 Triệu Sùng Hợp 09 (001) 6193178054 Mỹ
204 Nguyễn Hữu Nghĩa 09 Mỹ
205 Lưu Ngọc Thu Nguyệt 09 Mỹ
206 Lê Ninh 09 Mỹ
207 Hồ Hải Hùng Phong 09 Mỹ
208 Đặng Thị Ánh Thu 09 Mỹ
209 Nguyễn Ngọc Tuấn 09 (001) 7705688388 Mỹ
210 Lê Văn Dược 10 0908005950 Mỹ
211 Nguyễn Trung Hậu 10 Mỹ
212 Lê Khánh Hiệp 10 (001)7149027840 Mỹ
213 Chu Năng Kính 10 (001)7147244731 Mỹ
214 Phạm Thị Xuân Loan 10 Mỹ
215 Trần Thị Ánh Loan 10 Mỹ
216 Lâm Thị Mỹ Nguyệt 10 Mỹ
217 Trần Hồng Phi 10 Mỹ
218 Nguyễn Châu Trân 10 (001)8183004365 Mỹ
219 Đặng Xuân Tùng 10 Mỹ
220 Nguyễn Khắc Hiếu 11 0913903917 Mỹ
221 Nguyễn Đức Hùng 11 (001) 6822152870 Mỹ
222 Đồng Thị Ánh Nguyệt 11 Mỹ
223 Nguyễn Đức Tân 11 Mỹ
224 Thái Dư Hùng 12 Mỹ
225 Lê Trung Kym 12   Mỹ
226 Trần Thị Lệ 12 0977251497 Mỹ
227 Phan Xuân Lộc 12 Mỹ
228 Nguyễn Kế Phương 12   Mỹ
229 Trần Vĩnh Hoàng Chương
09
Pháp
230 Hà Văn Hậu 09 Pháp
231 Nguyễn Thị Thu Vang 01 Úc
232 Nguyễn Thị Thanh Thủy 04 0916966544 Úc
233 Đinh Tuấn Ngọc 05 (006)1421183247 Úc
234 Lý Trung Tín 06 0903872583 Úc
235 Đỗ Thành Được 07 Úc
236 La Thị Thu Cúc 08 Úc
237 Trần Thị Thu Hằng 08 (006) 1469277151 Úc
238 Kiều Thị Tường Liên 08 Úc
239 Đào Minh Hoa 11 Úc
240 Võ Thanh Hà 01 Chưa rõ
241 Huỳnh Tấn Hiền 01 Chưa rõ
242 Nguyễn Văn Hòa 01 0958439269 Chưa rõ
243 Vũ Công Liêm 01 Chưa rõ
244 Nguyễn Văn Hòa 02 0958439269 Chưa rõ
245 Dương Bích Lâm 02 Chưa rõ
246 Nguyễn Văn Nhị 02 Chưa rõ
247 Bùi Thị Tuấn Huệ 03 Chưa rõ
248 Bùi Đắc Khương 03 Chưa rõ
249 Trần Hữu Nghĩa 03 Chưa rõ
250 …………………Phụng 03 Chưa rõ
251 Phạm Thế Truyền 03 Chưa rõ
252 Huỳnh Huệ Yến 03 Chưa rõ
253 Nguyễn Văn An 04 Chưa rõ
254 Hà Lệ Khanh 04 Chưa rõ
255 Nguyễn Thị Hương Liên 04 Chưa rõ
256 Trần Thị Thủy 04 Chưa rõ
257 Bùi Thức Tuấn 04 Chưa rõ
258 Lý Thị Kim Hoàng 05 Chưa rõ
259 Nguyễn Thị Hường 05 Chưa rõ
260 Nguyễn Thanh Long 05 Chưa rõ
261 Nguyễn Quang Liêm 05 Chưa rõ
262 Phan Hữu Tâm 05 Chưa rõ
263 Nguyễn Duy Khánh 06 Chưa rõ
264 Nguyễn Hữu Phương 06 Chưa rõ
265 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 07 Chưa rõ
266 Phạm Trọng Dũng 07 Chưa rõ
267 Nguyễn Thị Hải Đường 07 Chưa rõ
268 Ngô Thế Hùng 07 Chưa rõ
269 Lê Thị Phương Mai 07 Chưa rõ
270 Nguyễn Xuân Sơn 07 Chưa rõ
271 Phạm Văn Trọng 07 Chưa rõ
272 Hòang Thành Chung 08 Chưa rõ
273 Phạm Tấn Hùng 08 Chưa rõ
274 Nguyễn Đức Minh 08 Chưa rõ
275 Nguyễn Hữu Đức 08 Chưa rõ
276 Nguyễn Đức Trí 08 Chưa rõ
277 Đặng Trần Tuấn 08 Chưa rõ
278 Lê Thiện Châu 09 Chưa rõ
279 Vũ Lương Hòa 09 Chưa rõ
280 Trần Thị Thu Hồng 09 Chưa rõ
281 Phan Thị Hường 09 Chưa rõ
282 Nguyễn Thị Thúy Hồng 10 Chưa rõ
283 Nguyễn Thành 10 Chưa rõ
284 Trần Văn Thông 10 Chưa rõ
285 Lê Thị Khánh Nga 11 Chưa rõ
286 Nguyễn Đắc Thành 11 Chưa rõ
287 Đinh Công Thương 11 Chưa rõ
288 Trần Tiễn Như Ân 12 Chưa rõ
289 Đòan Phú Cường 12 Chưa rõ
290 Trần Thị Kim Loan 12 Chưa rõ
291 Hùynh Văn Hòai 01 Đã mất
292 Lê Văn Phi 01 Đã mất
293 Quách Thị Phượng 02 Đã mất
294 Huỳnh Thị Thủy Tiên 02 Đã mất
295 Huỳnh Đức Trọng 02 Đã mất
296 Trần Ngọc Châu 03 Đã mất
297 Nguyễn Văn Chương 03 Đã mất
298 Lê Ngọc Hải 03 Đã mất
299 Thượng Văn Trí 03 Đã mất
300 Nguyễn Thanh Dũng 04 Đã mất
301 Phan Thành Hiệp 04 Đã mất
302 Nguyễn Thanh Tòng 04 Đã mất
303 Lương Văn Dũng 05 Đã mất
304 Giang Văn Kịp 06 Đã mất
305 Cao Sỹ Tú 06 Đã mất
306 Đinh Tuấn Đức 07 Đã mất
307 Bùi Văn Hiên 07 Đã mất
308 Phạm Đặng Huấn 07 Đã mất
309 Khưu Hòai Nhân 08 Đã mất
310 Huỳnh Ngọc Thanh 08 Đã mất
311 Nguyễn Chấn Tổng 08 Đã mất
312 Đỗ Phi Long 09 Đã mất
313 Nguyễn Văn Phương 10 Đã mất
314 Ngô Quốc Thịnh 10 Đã mất
315 Nguyễn Thế Kiệt 11 Đã mất
316 Nguyễn Ngọc Tân 11 Đã mất
317 Nguyễn Văn Tuấn 11 Đã mất
318 Nguyễn Văn Phú 12 Đã mất

 

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Danh sách Danh sách cựu sinh viên Danh sách C16 cập nhật ngày 04/02/2023_Xếp theo Địa Phương