Danh sách các trang Web tuyển dụng nhân sự

Các trang web sau đây sẽ giúp các bạn có con em đang tìm việc làm tiếp cận các thông tin của các nơi tuyển dụng người:

  1. www.vietnamworks.com
  2. www.kiemviec.com
  3. www.hrvietnam.com
  4. www.vieclamvietnam.gov.vn
  5. www.vieclamhcm.net
  6. www.chonviec.com
  7. www.vieclam.vn

Chúc con em các bạn may mắn & thành công.

Thân mến,

Trần Thông

TM.BLL C16

MB 0903 831362

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Hỗ trợ Khác Danh sách các trang Web tuyển dụng nhân sự